Kursna lista
Datum:
EUR : 116.4650 | 117.2860 | 118.1070
CHF : 117.8795 | 118.7105 | 119.5415
USD : 110.1532 | 110.9297 | 111.7062
25 September 2014

Firme u Srbiji problem likvidnosti sve više rešavaju putem faktoringa

Firme u Srbiji problem likvidnosti sve više rešavaju putem faktoringa

Domaća društva za rešavanje svakodnevnih problema poslovanja preuzimaju rešenja koja razvijena tržišta koriste godinama unazad. Tako se za faktoring kao granu finasijskih usluga može reći da je jedna od retkih koja beleži rast poslednjih godina, iako postoji veliki nivo neinformisanosti o pogodnostima koja sama usluga pruža. Ukupan promet po ovom osnovu, po podacima Privredne komore Beograda, iznosi 679 miliona dinara u 2013. godini, što na nivou prometa svih finasijskih usluga predstavlja nisko učešće u poređenju sa razvijenim tržištima EU i SAD.

Faktoring predstavlja finasijsku uslugu kojom privredno društvo naplatu svojih potraživanja prenosi na faktora. Faktor time preuzima kompletnu proceduru naplate ustupljenog potraživanja, a privrednom društvu za uzvrat odobrava zajam kojim mogu pokriti svoje kratkoročne obaveze, u vreme kada one prevazilalaze planirane novčane prilive.

Glavnu prednost ovakovog načina finansiranja, kako ističu u jednoj od kuća prisutnih na našem tržištu, predstavlja brzina dobijanja novčanih sredstava, koja kod pojedinih faktoring kuća može biti i samo dva dana. Firme na ovaj način izbegavaju dugotrajne procedure obrade kreditnih zahteva i trošak koji sa sobom nosi obrada kredita. Takođe, kroz faktoring, firme ne povećavaju svoju kreditnu zaduženost.

U Srbiji je ova oblast potpuno zakonski uređena od jula meseca 2014. godine kada je na snagu stupio Zakon o faktoringu, iako banke i faktoring društva svoju delatnost po ovom osnovu obavaljaju više godina unazad shodno zakonu o obligacionim odnosima. Na tržištu Srbije pored banaka, prema podacima Privredne komore Beograda, postoji i trinaest faktoring kompanija: "Gamico Faktoring", "A Faktor", "Finera Factoring"...

Kako ističu u "Gamico Faktoring"-u, jednoj od prvih osnovanih kompanija na našem tržištu, dešava se da među potencijalno zainteresovanim klijentima vlada mišljenje da nema velike razlike između finansiranja kroz faktoring i kredite banaka. Naglašavajući da je glavna razlika njihovog rada u odnosu na banke, brzina obrade zahteva i realizacije posla kroz isplatu sredstava na račun klijenta, koja traje 2 do 3 dana, dok u bankama na obradu zahteva uglavnom morate čekati od 2 do 3 nedelje.

U uslovima smanjene likvidnosti kakva trenutno vlada na tržištu, novi finansijski proizvodi kao što je faktoring mogu biti od velike pomoći društvima u prevazilaženju problema namirenja obaveza iz poslovanja.

Izvor: eKapija