Kursna lista
Datum:
EUR : 116.4650 | 117.2860 | 118.1070
CHF : 117.8795 | 118.7105 | 119.5415
USD : 110.1532 | 110.9297 | 111.7062
18 March 2015

Gamico Faktoring i Metro Cash and Carry produžili poslovno tehničku saradnju

Gamico Faktoring i Metro Cash and Carry produžili poslovno tehničku saradnju

Gamico Faktoring dugi niz godina nastoji da saradnju sa svojim klijentima poboljša i unapredi do nivoa koji karakteriše velika brzina obrade faktoring zahteva i uspešna komunikacija kako sa klijentima tako i sa dužnicima.

Kako proces komunikacije za potrebe usklađivanja knjigovodstvenog stanja na relaciji prodavac (klijent) - kupac (dužnik) i utvrđivanja stvarnog stanja potraživanja može potrajati i do više dana, Gamico Faktoring nastoji da problem reši Ugovorima o regulisanju međusobnih odnosa sa dužnicima sa kojima se prema zahtevu klijenata javlja najveća potreba. Upravo jedan od takvih ugovora predstvalja ugovor sa Metro Cash and Carry koji je potpisan prvi put 29.07.2014. godine, a zatim je odlučeno da se saradnja nastavi, odmah početkom 2015. godine, iz razloga bržeg saldiranja obaveza, ukoliko se naplata vrši indirektno, odnosno uz asistenciju Gamico Faktoringa. 

Kranji rezultat predstavlja mogućnost naplate potraživanja od dužnika Metro Cash and Carry, istog dana po upućivanju zahteva za faktoring i obezbeđenje neophodnih likvidnih sredstava u datom momentu.

Kopija ugovora u PDF formatu