Kursna lista
Datum:
EUR : 116.4650 | 117.2860 | 118.1070
CHF : 117.8795 | 118.7105 | 119.5415
USD : 110.1532 | 110.9297 | 111.7062
05 October 2016

Gamico Faktoring u biltenu E-kapije, “Izvori finansiranja - Kako do novca”

Gamico Faktoring u biltenu E-kapije, “Izvori finansiranja - Kako do novca”

Proglasite vaša potraživanja dospelim danas - Kako faktoring može unaprediti poslovanje?

Faktoring je usluga koja pruža jedinstvenu mogućnost da naplatite potraživanja za prodatu robu ili izvršenu uslugu pre dospeća za naplatu. Promet faktoringa u Srbiji u 2015, prema podacima Privredne komore Beograda, iznosi oko 478 mil EUR, što je 15,9% više u poređenju sa godinom pre toga. Najveći rast (34,64%) ostvaren je kod poslovnih banaka.

Ipak, ostvareni promet čini svega 1,5% BDP Republike Srbije, što je višestruko niže u poređenju sa evropskim prosekom od oko 6%, i trendovima rasta faktoring usluga na svetskom i evropskom nivou.

Jedno od prvih društava registrovanih za poslove faktoringa u Srbiji i najveća faktoring kompanija koja nije direktno oslonjena ni na jednu banku je Gamico faktoring iz Beograda. Sa direktorom tog preduzeća Dragišom Cvijovićem razgovarali smo o prednostima usluge faktoringa, proceduri i vremenu realizacije.

- Naša prednost je fleksibilnost i spremnost da razumemo sve zahteve klijenata i da sa njima zajednični pokušamo doći do rešenja koje će im omogućiti ostvarenje finansijskih ciljeva u kratkom roku, nesmetanu saradnju sa kupcima, a nama naplatu u očekivanom roku. Pokušavamo da budemo brzi u odlučivanju, sa poznatim dužnicima sve završavamo u jednom danu. Sa druge strane, ako su nam nepoznati učesnici u trojnom sporazumu, na sve ponude odgovaramo u roku od 48 sati. Od trenutka slanja upita, do trenutka realizacije koja uključuje isplatu novca, prolazi najviše dva radna dana. Sama procedura je jednostavna - svodi se na osnovne podatke o dužniku, željene iznose za ustupanje i finansiranje, kao i iskustvo klijenta u saradnji sa dužnikom – kaže za eKapiju Cvijović.

Od 2013. godine počela je primena zakona o faktoringu koji bliže objašnjava ovu delatnost. Predmet ustupanja mogu biti sva nedospela, postojeća ili buduća potraživanja. To može biti osnov za isplatu sredstava, odnosno avansa.

Kako objašnjava naš sagovornik, u poređenju sa bankarskim kreditima faktoring ima značajne prednosti.

- Postoje značajne prednosti, a to su brzina, jednostavnost, manji troškovi… Kod nas postoje dva troška: trošak faktoring usluge i mesečne kamate. Klijent nema obavezu plaćanja troškova sve do trenutka naplate u korist faktora od strane dužnika. Kamata se obračunava mesečno na iznos avansa prema stvarnom broju dana finansiranja, a ne za svaki započeti mesec.

Gamico radi sa većinom firmi u Srbiji, kako kaže naš sagovornik, bitno je da su firme rezidenti i da u trenutku ustupanja potraživanja nisu u blokadi. Posluju i sa privrednim društvima, preduzetnicima, a za razliku od banaka i sa novoosnovanim firmama, kao i društvima koja u datom trenutku nisu kreditno sposobna.

- Ideja faktoringa je da se oslonimo na finansijske performanse dužnika - onog koji plaća. Tako da gledamo da dužnici imaju dnevni priliv novca. Većina naših plasmana je vezana za trgovinske lance koji posluju u Srbiji. Još jedna bitna stvar je da kod nas nisu obavezne menice dužnika, bar kada su poznati dužnici u pitanju.

Kao još jednu prednost, Cvijović navodi edukaciju klijenata kako da na pravi način upotrebe prevremeno dobijena sredstva.

- Ideja faktoringa nije da se firme obraćaju u trenutku kada imaju potrebu za gašenjem požara, već da na adekvatan način mogu da rasporede sredstva koja dobiju od nas – da kod svojih dobavljača dobiju određene benefite za avansno plaćanje, da u pravom trenutku kupe sirovinu po povoljnijoj ceni - objašnjava naš sagovornik.

Veoma važno je istaći i da faktoring ne opterećuje bilanse, tj. ne vidi se u osnovnim finansijskim izveštajima, pa prema tome i ne umanjuje kreditnu sposobnost preduzeća.

Gamico faktoring očekuje 12-15% rasta prometa u 2016. godini u odnosu na prethodnu.

Govoreći o planovima kompanije, Cvijović navodi da će se fokusirati i na izvozno orijentisana preduzeća.

- Ponudićemo u značajnijoj meri uslugu firmama koje imaju kvalitetne kupce u inostranstvu, ali nemaju dovoljno obrtnog kapitala da finansiraju duže rokove naplate. Osim izvoznih firmi, imamo sve više zahteva iz IT sektora.

Perspektive razvoja faktoringa u Srbiji

Potencijal i perspektiva razvoja faktoringa postoji, imajući pre svega u vidu da tržište nije zasićeno tim finansijskim proizvodom i da su privredi potrebni jeftiniji alternativni izvori finansiranja.

Međutim, da bi potencijal rasta bio iskorišćen, prema sugestijama PKB-a, nephodno je dalje unapređenje ambijenta.

Između ostalog tu su i dalji razvoj i uvođenje novih proizvoda (finansiranje lanca dobavljača, asset based lending, supply chain finance), u skladu sa međunarodnom praksom i dodatna eduakacija privrednika i promocija faktoring proizvoda. Takođe i jačanje savetodavne funkcije i uključivanje države u domenu edukacije i preporuke jakim kupcima da se uključe u faktoring i učestvuju u poboljšanju likvidnosti i kreditnog boniteta nacionalne ekonomije.