Kursna lista
Datum:
EUR : 116.4650 | 117.2860 | 118.1070
CHF : 117.8795 | 118.7105 | 119.5415
USD : 110.1532 | 110.9297 | 111.7062
24 December 2014

Proširena sednica sekcije za faktoring - stanje i perspektive godinu dana posle donošenja zakona o faktoringu

Proširena sednica sekcije za faktoring - stanje i perspektive godinu dana posle donošenja zakona o faktoringu

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija,  održana je proširena sednica Sekcije za faktoring na temu ,,Faktoring – stanje i perspektive godinu dana posle donošenja Zakona o faktoringu’’. U radu sednice učestvovali su predstavnici Ministarstva finansija Republike Srbije, Agencije za privredne registre, Uprave za sprečavanje pranja novca, predstavnici registrovanih faktoring kompanija i poslovnih banaka, kao i predstavnici  hrvatske  kompanije Centar Faktor. Prisutne je pozdravio Aleksandar Milošević, v.d. generalnog sekretara Privredne komore Beograda, istakavši značaj dosadašnjih aktivnosti Sekcije,  kao i značaj  faktoringa sa aspekta pospešivanja likvidnosti privrednih subjekata.  U osvrtu na prethodnu godinu i efekte donošenja Zakona o faktoringu, na sednici su istaknuti pozitivni aspekti, pre svega u smislu uređenja tržišta i boljeg razumevanja usluge faktoringa, ali je istaknuta i činjenica da dalji razvoj zavisi od stanja u privredi i unapređenja ukupnog poslovnog ambijenta, a posebno u delu jačanja pravne zaštite poverioca.

Predsednik Sekcije, Vlado Rosić istakao je da su tri društva prestala sa radom, sa ranijim učešćem na tržištu 25-30%  i da je osnovni problem za dalji razvoj industrije nedovoljna pravna zaštita poverioca, što obeshrabruje ulazak novih faktoring kompanija na domaće tržište. Branka Đorđević, predstavnik  Ministarstva finansija, istakla je da je Zakon o faktoringu izglasan u relativno kratkom roku, da su sve kompanije vrlo ažurno podnele zahteve i dobile dozvolu za rad i da je u registru APR-a registrovano 10 faktoring kompanija plus Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza. Prema njenom mišljenju Zakon o faktoringu pomogao je sređivanju finansijskog tržišta u Srbiji, ali je stanje na tržištu  povezano sa nedovoljnom  likvidnošću  privrede. Takođe,  osvrnula se na  donošenje Zakona o ograničavanju rokova plaćanja, koji je donet po hitnom postupku, pre zakona o faktoringu, a koji je imao uticaja na faktoring  u smislu skraćivanja rokova plaćanja. Ona je istakla da taj zakon ima prioritet i da je obaveza faktora u obrnutom faktoringu da, kao novi  dužnik,  poštuje rokove plaćanja. Generalno, Zakon o ograničavanju rokova plaćanja se ne primenjuje na specifične finansijske usluge, kao što su usluge brokersko - dilerskih društava i faktoringa.

Imajući u vidu da od 1. maja 2014. godine potraživanja privrede od budžetskih korisnika mogu biti predmet faktoringa, čime se menja poverilac, u diskusiji je ukazano na nedovoljnu informisanost i nejednako postupanje državnih ustanova. U tom pravcu je predloženo da se u narednom periodu više promoviše faktoring kod budžetskih korisnika kao i da se održi zajednički sastanak sa predstavnicima Trezora. Nevena Petrović, predstavnik Agencije za privredne registre, istakla je spremnost Agencije za saradnju i za sve eventualne predloge industrije koji mogu doprineti većoj efikasnosti i preglednosti Registra faktoringa, koji je počeo sa radom 22. oktobra 2013. godine. Danijela Tanić Zafirović, predstavnik Uprave za sprečavanje pranja novca, istakla je da novi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, na predlog članova Sekcije  uvršćuje faktoring kompanije u član 23. Zakona, sa statusom trećeg lica u procesu identifikacije klijenata, što je veliki pomak i olakšavanje za faktoring kompanije kao obveznike po zakonu. Boris Abramović ispred kompanije Centar Faktor doo, iz Zagreba, istakao je da u Hrvatskoj ne postoji registar ugovora, a da je Zakon o faktoringu donet u avgustu 2014. godine. Problemi u poslovanju su slični, ali je cena kapitala u Hrvatskoj dosta niža nego u Srbiji, istako je Abramović, naglasivši da  primat u Hrvatskoj što se tiče faktoring tržišta, drže bankarske kuće. Miklavž Borec, iz slovenačke kompanije Focus Factor Plus, koja je na srpskom tržištu već 7 godina,  istakao je, da je Zakon o faktoringu izuzetno dobar i da nije previše administrativan, a predstavnik Sberbanke, Milan Sekulić, predložio je da se sporna pitanja i eventualni predlozi pokrenu preko Sekcije, kako bi se  u saradnji sa Ministarstvom rešile postojeće dileme u primeni zakona i obezbedila odgovarajuća mišljenja. 

Na sednici je najavljeno održavanje međunarodne Konferencije faktoring asocijacije IFG ’’Faktoring u CI Evropi”  koja će se održati u Ljubljani od 20 – 21. oktobra 2014.  godine, a u čijem radu će učestvovati  Vlado Rosić, predsednik Sekcije. On je istakao značaj saradnje sa međunarodnim asocijacijama i pozvao članove Sekcije da se prijave za učešće na ovoj konferenciji.


Izvor: Privredna komora Beograda