Gamico Faktoring je kroz angažovanje naše članice, finansijskog direktora Dijane Marković, vrlo aktivno u Udruženju i na redovnim mesečnim sastancima Udruženja, a posebno bismo napomenuli uspešnu kandidaturu na tradicionalnom izboru CFO godine koji Udruženje organizuje u saradnji sa Deloitte-om. Dijana je zahvaljujući svojim dobrim rezultatima u 2021. godini ušla u uži izbor prošlogodišnjeg konkursa i ostavila veoma dobar utisak u razgovoru sa žirijem.