Izbor najboljeg finansijskog direktora godine je inicijativa koja promoviše značaj transparentnog korporativnog upravljanja i svakako je jedan od načina da se unapredi privredni učinak u celini, stimuliše investiciona klima, i na taj način ojača privreda. Pored Gamico Faktoringa, moram istaći da su svi finalisti bili izuzetni, svako na svoj način, i da je žiriju bilo teško da izabere najboljeg,