Prepoznajući značaj praktičnog znanja i iskustva  za profesionalni razvoj naših studenata, Ekonomski fakultet je ostvario saradnju sa više od 700 kompanija i institucija, od kojih je jedna i Gamico faktoring. Ponosni smo na saradnju koja našim studentima omogućava programe usavršavanja, stručnih praksi, mentorstva i zapošljavanja.